Theo dõi page

Chương trình Triển lãm

06/02/2020 04:11

Thời gian

Hoạt động

Đơn vị thực hiện

Địa điểm

Giàn dựng và trang trí gian hàng

30/11

12:00 ~ 17:00

Đơn vị dàn dựng chính thức bắt đầu bàn giao đất và dàn dựng gian hàng

Các đơn vị dàn dựng không chính thức bắt đầu dàn dựng gian hàng

VINEXAD

Đơn vị dàn dựng không chính thức

Nhà A3- SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

30/11

8:00 ~ 17:00

Các đơn vị tham gia (đất trống) đăng kí nhận gian hàng tại triển lãm

Các đơn vị tham gia

(đất trống)

Cổng Nhà A2 - SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

2/12

8:30 ~ 17:00

Các đơn vị tham gia đăng kí nhận gian hàng tại Triển lãm

Các đơn vị tham gia

Cổng Nhà A2 - SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

Bàn giao gian hàng tiêu chuẩn cho các đơn vị trưng bày và trang trí

Các đơn vị tham gia

Cổng Nhà A2 - SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

2/12.

12:00

14:00

22:00

- Cung cấp điện đến các gian hàng tiêu chuẩn

- Hoàn thiện, trang trí, trưng bày gian hàng tiêu chuẩn

- Đóng cửa nhà Triển lãm

Các đơn vị tham gia &

đơn vị dàn dựng chính thức

Nhà A2, A3, A4 - SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

Lễ Khai mạc và Hoạt động tại Triển lãm

3/12

9:30

10:30 -11:00

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Công nghệ Làm vườn & Trang trí cảnh quan

Đoàn khách mời VIP thăm quan Triển lãm

Lãnh đạo Bộ Ngành , Hiệp hội chuyên ngành hữu quan, VINEXAD

Sảnh Khai mạc Nhà A2 - SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.HCM

4/12

08:30 ~ 17:00

Chương trình Hội thảo và các hoạt động đang cập nhật

 

 SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.HCM

5/12

08:30 ~ 17:00

Chương trình Hội thảo và các hoạt động đang cập nhật

 

SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

5/12

08:30~

17:00

Chương trình Hội thảo và các hoạt động đang cập nhật

 

SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.HCM

5/12

15:00

- Kết thúc Triển lãm Quốc tế Công nghệ Làm vườn & Trang Trí Cảnh Quan

VINEXAD

Các đơn vị tham gia

Nhà A2, A3, A4 - SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

15:00 ~ 22:00

- Đơn vị trưng bày chuyển hàng ra khỏi nhà Triển lãm

 

Đơn vị chủ trì và chỉ đạo


Bảo trợ thông tin


Đơn vị tổ chức


ĐƠN VỊ ỦNG HỘ - ĐỐI TÁC